Oregon State Üniversitesi Nükleer Mühendislikte Amerikanın en iyi 11. moda bölümünde ise Amerika'nın en iyi 5. üniversitesidir. Mühendilik fakültesi 78. sıradadır. Genel olarka ise Amerikanın en iyi ilk 75 üniversitesi arasındandır. (Shanghai Jiao Tong University). Okulun eğitim ücreti yaklaşık olarak 25,000 $ / yıldır.

Üniversite lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin ortalaması %90, SAT skoru ise  540-560'tır.

Not ortalaması daha düşük olan öğrenciler (2,5/4 ya da %63) ise okulun pathway programları ile kabul alabilmektedir. İngilizcesi yeterli seviyede olmayan öğrenciler programlarına başlamadan önce aynı okulda İngilizce hazırlık programına katılabilmektedir.